صعود سوارز به صدر جدول گلزنان لالیگا(عکس)

صعود سوارز به صدر جدول گلزنان لالیگا(عکس)
لوئیس سوارز با تک گلی که امشب وارد دروازه خیخون کرد، تعداد گل هایش در لالیگا را به 5 رساند و به تنهایی صدرنشین جدول گلزنان شد.

صعود سوارز به صدر جدول گلزنان لالیگا(عکس)

لوئیس سوارز با تک گلی که امشب وارد دروازه خیخون کرد، تعداد گل هایش در لالیگا را به 5 رساند و به تنهایی صدرنشین جدول گلزنان شد.
صعود سوارز به صدر جدول گلزنان لالیگا(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author