صعود دیناموزاگرب بدون علی کریمی!

صعود دیناموزاگرب بدون علی کریمی!
تیم دینامو زاگرب کرواسی در حالی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد که باز هم علی کریمی در لیست 18 نفره این تیم جای نداشت!

صعود دیناموزاگرب بدون علی کریمی!

تیم دینامو زاگرب کرواسی در حالی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد که باز هم علی کریمی در لیست 18 نفره این تیم جای نداشت!
صعود دیناموزاگرب بدون علی کریمی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author