صعود تراکتور ، استقلال و حذف زودهنگام شگفتی ساز؛/ مرور بازی‌های جام‌حذفی در مرحله یک‌ شانزدهم

صعود تراکتور ، استقلال و حذف زودهنگام شگفتی ساز؛/ مرور بازی‌های جام‌حذفی در مرحله یک‌ شانزدهم
بازی های جام حذفی در مرحله یک سی و دوم امروز پیگیری شد و 4 تیم جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کردند. این دیدارها در روزهای آینده پیگیری خواهد شد.

صعود تراکتور ، استقلال و حذف زودهنگام شگفتی ساز؛/ مرور بازی‌های جام‌حذفی در مرحله یک‌ شانزدهم

بازی های جام حذفی در مرحله یک سی و دوم امروز پیگیری شد و 4 تیم جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کردند. این دیدارها در روزهای آینده پیگیری خواهد شد.
صعود تراکتور ، استقلال و حذف زودهنگام شگفتی ساز؛/ مرور بازی‌های جام‌حذفی در مرحله یک‌ شانزدهم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author