صحبت‌های منصوریان با بازیکنی که گفتند از قطر پیشنهاد دارد

صحبت‌های منصوریان با بازیکنی که گفتند از قطر پیشنهاد دارد
سرمربی آبی ها به بختیار رحمانی گفته باید در استقلال بماند.

صحبت‌های منصوریان با بازیکنی که گفتند از قطر پیشنهاد دارد

سرمربی آبی ها به بختیار رحمانی گفته باید در استقلال بماند.
صحبت‌های منصوریان با بازیکنی که گفتند از قطر پیشنهاد دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author