صالح از استقلال قهر کرده است؟

غیبت مربی استقلال در تمرین امروز باعث شده تا شایعاتی در مورد قهر او به وجود بیاید.

روزنامه قانون

باران فیلم

label, , , , , , , , ,

About the author