صادق محرمی به پرسپولیس پیوست

صادق محرمی به پرسپولیس پیوست
هافبک راست اسبق تیم فوتبال ملوان با عقد قراردادی دو ساله افتخار پوشیدن پیراهن پرسپولیس را به دست آورد.

صادق محرمی به پرسپولیس پیوست

هافبک راست اسبق تیم فوتبال ملوان با عقد قراردادی دو ساله افتخار پوشیدن پیراهن پرسپولیس را به دست آورد.
صادق محرمی به پرسپولیس پیوست

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author