صادرات نفت ایران در ماه اوت به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید

صادرات نفت ایران در ماه اوت به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید
میزان صادرات نفت ایران در ماه اوت نسبت به ژوئیه با افزایش ۱۵ درصدی، به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رسید و به میزان صادرات نفتی کشور در پنج سال پیش نزدیک شد.
۲۰:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


صادرات نفت ایران در ماه اوت به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید

میزان صادرات نفت ایران در ماه اوت نسبت به ژوئیه با افزایش ۱۵ درصدی، به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رسید و به میزان صادرات نفتی کشور در پنج سال پیش نزدیک شد.
۲۰:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


صادرات نفت ایران در ماه اوت به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author