شیلی قهرمان کوپا شد/باز هم دست مسی و آرژانتین از جام کوتاه ماند

شیلی قهرمان کوپا شد/باز هم دست مسی و آرژانتین از جام کوتاه ماند
تیم ملی موفق شد آرژانتین را شکست دهد و قهرمان آمریکای جنوبی شود.

شیلی قهرمان کوپا شد/باز هم دست مسی و آرژانتین از جام کوتاه ماند

تیم ملی موفق شد آرژانتین را شکست دهد و قهرمان آمریکای جنوبی شود.
شیلی قهرمان کوپا شد/باز هم دست مسی و آرژانتین از جام کوتاه ماند

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author