شیلتون: از اخراج آلاردایس خوشحالم

شیلتون: از اخراج آلاردایس خوشحالم
پیتر شیلتون، گلر سابق تیم ملی انگلیس مدعی شد که از اخراج سم آلاردایس،‌ سرمربی انگلیس خوشحال است.

شیلتون: از اخراج آلاردایس خوشحالم

پیتر شیلتون، گلر سابق تیم ملی انگلیس مدعی شد که از اخراج سم آلاردایس،‌ سرمربی انگلیس خوشحال است.
شیلتون: از اخراج آلاردایس خوشحالم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author