شیراک حریف تدارکاتی ایران در اردوی ارمنستان

شیراک حریف تدارکاتی ایران در اردوی ارمنستان
تیم ملی فوتبال ایران فردا در دیداری تمرینی به مصاف تیم شیراک ارمنستان می‌رود.

شیراک حریف تدارکاتی ایران در اردوی ارمنستان

تیم ملی فوتبال ایران فردا در دیداری تمرینی به مصاف تیم شیراک ارمنستان می‌رود.
شیراک حریف تدارکاتی ایران در اردوی ارمنستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author