شکست تاسیسات دریایی در فوتسال جام باشگاه های جهان

شکست تاسیسات دریایی در فوتسال جام باشگاه های جهان
تیم فوتسال تاسیسات دریایی در رقابتهای جام باشگاههای جهان، دومین بار شکست خورد.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


شکست تاسیسات دریایی در فوتسال جام باشگاه های جهان

تیم فوتسال تاسیسات دریایی در رقابتهای جام باشگاههای جهان، دومین بار شکست خورد.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


شکست تاسیسات دریایی در فوتسال جام باشگاه های جهان

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author