شکست ایتالیا، بلژیک و هلند در بازی های دوستانه

شکست ایتالیا، بلژیک و هلند در بازی های دوستانه
دیدارهای دوستانه فوتبال با شکست خانگی تیم های ایتالیا ، بلژیک و هلند همراه بود.
۰۸:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ شهریور


شکست ایتالیا، بلژیک و هلند در بازی های دوستانه

دیدارهای دوستانه فوتبال با شکست خانگی تیم های ایتالیا ، بلژیک و هلند همراه بود.
۰۸:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ شهریور


شکست ایتالیا، بلژیک و هلند در بازی های دوستانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author