شکست آلانیا در شب سکونشینی شهباززاده

شکست آلانیا در شب سکونشینی شهباززاده
تیم فوتبال آلانیا اسپور در هفته پنجم سوپر لیگ ترکیه با نتیجه ٣ بر ٢ از آدنا اسپور شکست خورد.

شکست آلانیا در شب سکونشینی شهباززاده

تیم فوتبال آلانیا اسپور در هفته پنجم سوپر لیگ ترکیه با نتیجه ٣ بر ٢ از آدنا اسپور شکست خورد.
شکست آلانیا در شب سکونشینی شهباززاده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author