شکایت ایران از داوری که نگذاشت تیم ملی فوتسال برای اولین بار فینالیست جهان شود

شکایت ایران از داوری که نگذاشت تیم ملی فوتسال برای اولین بار فینالیست جهان شود
تیم ملی فوتسال ایران از داور قرقیزستانی بازی با روسیه به فیفا شکایت کرد.

شکایت ایران از داوری که نگذاشت تیم ملی فوتسال برای اولین بار فینالیست جهان شود

تیم ملی فوتسال ایران از داور قرقیزستانی بازی با روسیه به فیفا شکایت کرد.
شکایت ایران از داوری که نگذاشت تیم ملی فوتسال برای اولین بار فینالیست جهان شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author