شوخی دوباره توئیتر باشگاه دورتموند با رئال مادرید

شوخی دوباره توئیتر باشگاه دورتموند با رئال مادرید
باشگاه دورتموند پس از تساوی رئال مقابل لاس پالماس همچنان با شاگردان زیدان شوخی می کند.

شوخی دوباره توئیتر باشگاه دورتموند با رئال مادرید

باشگاه دورتموند پس از تساوی رئال مقابل لاس پالماس همچنان با شاگردان زیدان شوخی می کند.
شوخی دوباره توئیتر باشگاه دورتموند با رئال مادرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author