شواین‌اشتایگر: فصلی ویژه با مورینیو پیش روست

شواین‌اشتایگر: فصلی ویژه با مورینیو پیش روست
باستین شواین اشتایگر، هافبک منچستریونایتد عنوان کرد که فصلی ویژه با مورینیو رقم خواهد خورد.

شواین‌اشتایگر: فصلی ویژه با مورینیو پیش روست

باستین شواین اشتایگر، هافبک منچستریونایتد عنوان کرد که فصلی ویژه با مورینیو رقم خواهد خورد.
شواین‌اشتایگر: فصلی ویژه با مورینیو پیش روست

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author