شهریار تولد سلطان را تبریک گفت

شهریار تولد سلطان را تبریک گفت
امروز تولد علی پروین است و علی دایی تولد سلطان پرسپولیسی‌ها را تبریک گفت.

شهریار تولد سلطان را تبریک گفت

امروز تولد علی پروین است و علی دایی تولد سلطان پرسپولیسی‌ها را تبریک گفت.
شهریار تولد سلطان را تبریک گفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author