شهرفرنگ/ سیاست در قاب سینمای ایران

تقی آزاد ارمکی با حضور در برنامه شهرفرنگ، فیلم سینمایی قیصر و همچنین آثار حاتمی کیا را بهترین فیلم های سیاسی سینمای ایران دانست. در مقابل محمدعلی حسین نژاد کارشناس سینما، بهترین سینماگر سیاسی ساز را آقای جعفری جوزانی با فیلم های در مسیر تندباد، شیر سنگی و در مسیر تندباد خواند.
۲۲:۳۶ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


خرم خبر

فانتزی

label, , , , , , , , ,

About the author