شهباززاده در آستانه جدایی از تیم ترکیه ای/سجاد به استقلال برمی‌گردد؟

شهباززاده در آستانه جدایی از تیم ترکیه ای/سجاد به استقلال برمی‌گردد؟
بازیکن سابق استقلال درخواست فسخ قراردادش را به مسئولان آلانیااسپور داده است.

شهباززاده در آستانه جدایی از تیم ترکیه ای/سجاد به استقلال برمی‌گردد؟

بازیکن سابق استقلال درخواست فسخ قراردادش را به مسئولان آلانیااسپور داده است.
شهباززاده در آستانه جدایی از تیم ترکیه ای/سجاد به استقلال برمی‌گردد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author