شن یانگ، ورزشگاه خوش یمن چینی ها (عکس)

شن یانگ، ورزشگاه خوش یمن چینی ها (عکس)
دیدار تیم های ملی ایران و چین در ورزشگاهی برگزار می شود که برای چینی ها خوش یمن است. ورزشگاه 60 هزار نفری شهر شن یانگ.

شن یانگ، ورزشگاه خوش یمن چینی ها (عکس)

دیدار تیم های ملی ایران و چین در ورزشگاهی برگزار می شود که برای چینی ها خوش یمن است. ورزشگاه 60 هزار نفری شهر شن یانگ.
شن یانگ، ورزشگاه خوش یمن چینی ها (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author