شناگر روس هشت سال محروم شد

شناگر روس هشت سال محروم شد
فدراسیون جهانی شنا (فینا) اعلام کرد ویتالی ملینکوف به دلیل زیر پا گذاشتن دوباره قوانین ضد دوپینگ هشت سال محروم می‌شود.

شناگر روس هشت سال محروم شد

فدراسیون جهانی شنا (فینا) اعلام کرد ویتالی ملینکوف به دلیل زیر پا گذاشتن دوباره قوانین ضد دوپینگ هشت سال محروم می‌شود.
شناگر روس هشت سال محروم شد

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author