شمس: حداقل لیاقت ایران حضور در فینال است

شمس: حداقل لیاقت ایران حضور در فینال است
سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال گفت: تیم ملی لیاقت حضور در فینال جام جهانی را دارد و نباید به حضور در جمع چهار تیم قانع باشد.

شمس: حداقل لیاقت ایران حضور در فینال است

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال گفت: تیم ملی لیاقت حضور در فینال جام جهانی را دارد و نباید به حضور در جمع چهار تیم قانع باشد.
شمس: حداقل لیاقت ایران حضور در فینال است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author