شمخانی: فلسطین در صدر اولویت های جهان اسلام قرار گیرد

شمخانی: فلسطین در صدر اولویت های جهان اسلام قرار گیرد
دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز جهان اسلام به اسلام لیبرالی و تکفیری مبتلاست، گفت: مسئله فلسطین در صدر اولویت های جهان اسلام قرار گیرد.
۱۵:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


شمخانی: فلسطین در صدر اولویت های جهان اسلام قرار گیرد

دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز جهان اسلام به اسلام لیبرالی و تکفیری مبتلاست، گفت: مسئله فلسطین در صدر اولویت های جهان اسلام قرار گیرد.
۱۵:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


شمخانی: فلسطین در صدر اولویت های جهان اسلام قرار گیرد

خرید vpn برای آیفون

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author