شمار جایگاه های CNG از مرز ۲۳۰۰ باب گذشت

شمار جایگاه های CNG از مرز ۲۳۰۰ باب گذشت
مدیر طرح ساخت جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG) اعلام کرد: شمار جایگاه های سی ان جی کشور امسال به ۲ هزار و ۳۳۵ جایگاه رسید؛ از ابتدای امسال تا کنون ۱۵ جایگاه در ۱۳ منطقه کشور ساخته شده است.
۱۲:۱۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


شمار جایگاه های CNG از مرز ۲۳۰۰ باب گذشت

مدیر طرح ساخت جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG) اعلام کرد: شمار جایگاه های سی ان جی کشور امسال به ۲ هزار و ۳۳۵ جایگاه رسید؛ از ابتدای امسال تا کنون ۱۵ جایگاه در ۱۳ منطقه کشور ساخته شده است.
۱۲:۱۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


شمار جایگاه های CNG از مرز ۲۳۰۰ باب گذشت

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author