شماره 7 کمک نمی‌کند بمب نقل و انتقال زمستان در استقلال بترکد!

شماره 7 کمک نمی‌کند بمب نقل و انتقال زمستان در استقلال بترکد!
بختیار رحمانی هافبک تیم استقلال به دنبال حضور در جام جهانی 2018 است.

شماره 7 کمک نمی‌کند بمب نقل و انتقال زمستان در استقلال بترکد!

بختیار رحمانی هافبک تیم استقلال به دنبال حضور در جام جهانی 2018 است.
شماره 7 کمک نمی‌کند بمب نقل و انتقال زمستان در استقلال بترکد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author