شمارش قطعی آراء در برخی حوزه های انتخاباتی

با پایان یافتن انتخابات، شمارش آرا در حوزه های انتخاباتی شروع شده است. لحظه به لحظه، نتایج آرای اعلام شده از شبکه خبر به آگاهی می رسد.
۰۸:۳۶ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


بازی آزاد

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , ,

About the author