شقیری: من گل‌های قشنگ زیاد می‌زنم!

شقیری: من گل‌های قشنگ زیاد می‌زنم!
ژردان شقیری، ستاره سوئیس، پس از شکست تیمش در مرحله یک هشتم نهایی یورو 2016، بازیکنان لهستان را به دلیل شادی کردن مقابل هواداران سوئیسی مورد انتقاد قرار داد.

شقیری: من گل‌های قشنگ زیاد می‌زنم!

ژردان شقیری، ستاره سوئیس، پس از شکست تیمش در مرحله یک هشتم نهایی یورو 2016، بازیکنان لهستان را به دلیل شادی کردن مقابل هواداران سوئیسی مورد انتقاد قرار داد.
شقیری: من گل‌های قشنگ زیاد می‌زنم!

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author