شرکت نفت از وکیل بابک زنجانی شکایت کرد

شرکت نفت از وکیل بابک زنجانی شکایت کرد
وکیل مدافع بابک زنجانی از شکایت شرکت نفت نسبت به برخی از مطالب منتشر شده از سوی وی به اتهام نشر اکاذیب خبر داد.
۱۴:۴۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


شرکت نفت از وکیل بابک زنجانی شکایت کرد

وکیل مدافع بابک زنجانی از شکایت شرکت نفت نسبت به برخی از مطالب منتشر شده از سوی وی به اتهام نشر اکاذیب خبر داد.
۱۴:۴۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


شرکت نفت از وکیل بابک زنجانی شکایت کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author