شرفی :قول کسب سهمیه منطقی نبود

شرفی :قول کسب سهمیه منطقی نبود
مربی تیم ملی بوکس در رقابتهای جهانی باکو گفت: سطح این رقابتها بسیار بالا بود و متاسفانه چوب نداشتن بازی تدارکاتی را خوردیم.

شرفی :قول کسب سهمیه منطقی نبود

مربی تیم ملی بوکس در رقابتهای جهانی باکو گفت: سطح این رقابتها بسیار بالا بود و متاسفانه چوب نداشتن بازی تدارکاتی را خوردیم.
شرفی :قول کسب سهمیه منطقی نبود

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author