شرط سفر «آنگلا مرکل» به ایران

شرط سفر «آنگلا مرکل» به ایران
یک مقام دولتی آلمان سفر صدراعظم آلمان به ایران را غیرمعمول خواند، شرط این سفر را عبارت مورد علاقه آلمان روی موشک‌های ایران دانست!
۲۰:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت


شرط سفر «آنگلا مرکل» به ایران

یک مقام دولتی آلمان سفر صدراعظم آلمان به ایران را غیرمعمول خواند، شرط این سفر را عبارت مورد علاقه آلمان روی موشک‌های ایران دانست!
۲۰:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت


شرط سفر «آنگلا مرکل» به ایران

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author