شجاعیان: دعای خیر مردم به ما کمک کرد

شجاعیان: دعای خیر مردم به ما کمک کرد
دروازه‌بان تیم ملی فوتبال پنج نفره پارالمپیک گفت: نتیجه چهار سال تلاشمان را گرفتیم و دعای خیر مردم به ما کمک کرد.

شجاعیان: دعای خیر مردم به ما کمک کرد

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال پنج نفره پارالمپیک گفت: نتیجه چهار سال تلاشمان را گرفتیم و دعای خیر مردم به ما کمک کرد.
شجاعیان: دعای خیر مردم به ما کمک کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author