شبکه ورزشی روسیه:بله،لیورپول سردار را می‌خواهد

شبکه ورزشی روسیه:بله،لیورپول سردار را می‌خواهد
یکی از شبکه‌های ورزشی روسیه هم خبر پیشنهاد لیورپول به سردار آزمون را تایید کرد.

شبکه ورزشی روسیه:بله،لیورپول سردار را می‌خواهد

یکی از شبکه‌های ورزشی روسیه هم خبر پیشنهاد لیورپول به سردار آزمون را تایید کرد.
شبکه ورزشی روسیه:بله،لیورپول سردار را می‌خواهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author