شاگردان کی‌روش راهی تهران شدند/ پایان اردوی تیم ملی در ارمنستان

شاگردان کی‌روش راهی تهران شدند/ پایان اردوی تیم ملی در ارمنستان
تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران پس از برگزاری اردوی 9 روزه در ارمنستان راهی تهران شد.

شاگردان کی‌روش راهی تهران شدند/ پایان اردوی تیم ملی در ارمنستان

تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران پس از برگزاری اردوی 9 روزه در ارمنستان راهی تهران شد.
شاگردان کی‌روش راهی تهران شدند/ پایان اردوی تیم ملی در ارمنستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author