شانس بالای شیخ سلمان برای ریاست فیفا

ایسنا نوشت: شیخ سلمان بحرینی شانس بالایی برای انتخاب به عنوان رییس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دارد هر چند به نظر می رسد این انتخابات به دور دوم کشیده شود.

دانلود موزیک

کانون نماز

label, , , , , , , , ,

About the author