شادی جالب بوفون بعد از پیروزی (عکس)

شادی جالب بوفون بعد از پیروزی (عکس)
جانلوئیجی بوفون، کاپیتان اسطوره ای ایتالیا، پیروزی تیمش مقابل بلژیک را به شکل جالبی جشن گرفت.

شادی جالب بوفون بعد از پیروزی (عکس)

جانلوئیجی بوفون، کاپیتان اسطوره ای ایتالیا، پیروزی تیمش مقابل بلژیک را به شکل جالبی جشن گرفت.
شادی جالب بوفون بعد از پیروزی (عکس)

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author