شاخص کل بورس ۶۰ واحد رشد کرد

شاخص کل بورس ۶۰ واحد رشد کرد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه سبزپوش شد و با ۶۲ واحد افزایش به ۷۶ هزار و ۱۶۷ واحد رسید.
۱۸:۱۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


شاخص کل بورس ۶۰ واحد رشد کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه سبزپوش شد و با ۶۲ واحد افزایش به ۷۶ هزار و ۱۶۷ واحد رسید.
۱۸:۱۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


شاخص کل بورس ۶۰ واحد رشد کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author