سیمئونه: در نیمه دوم خطرناک ظاهر شدیم

سیمئونه: در نیمه دوم خطرناک ظاهر شدیم
دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید به تمجید از عملکرد تیمش در نیمه دوم دیدار مقابل بارسلونا پرداخت.

سیمئونه: در نیمه دوم خطرناک ظاهر شدیم

دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید به تمجید از عملکرد تیمش در نیمه دوم دیدار مقابل بارسلونا پرداخت.
سیمئونه: در نیمه دوم خطرناک ظاهر شدیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author