سیستم جدید استقلال با سه دفاع مرکزی/ تغییر سیمای استقلال بعد از تعطیلات

سیستم جدید استقلال با سه دفاع مرکزی/ تغییر سیمای استقلال بعد از تعطیلات
سرمربی آبی ها در نشست خبری پیش از دیدار با ذوب آهن اعلام کرد که این تیم در شروع لیگ تغییراتی را در سیستم خود خواهد داشت.

سیستم جدید استقلال با سه دفاع مرکزی/ تغییر سیمای استقلال بعد از تعطیلات

سرمربی آبی ها در نشست خبری پیش از دیدار با ذوب آهن اعلام کرد که این تیم در شروع لیگ تغییراتی را در سیستم خود خواهد داشت.
سیستم جدید استقلال با سه دفاع مرکزی/ تغییر سیمای استقلال بعد از تعطیلات

label, , , , , , , , , , , ,

About the author