سید پنجاهمین پنالتی را از چه کسی می‌گیرد؟/ رحمتی در آستانه‌ی یک رکورد تاریخی

سید پنجاهمین پنالتی را از چه کسی می‌گیرد؟/ رحمتی در آستانه‌ی یک رکورد تاریخی
استقلال تهران با تک پنالتی مهم و روحیه‌بخشی که دروازه‌بانش گرفت صبای قم را شکست داد و به جمع هشت تیم نهایی راه یافت.

سید پنجاهمین پنالتی را از چه کسی می‌گیرد؟/ رحمتی در آستانه‌ی یک رکورد تاریخی

استقلال تهران با تک پنالتی مهم و روحیه‌بخشی که دروازه‌بانش گرفت صبای قم را شکست داد و به جمع هشت تیم نهایی راه یافت.
سید پنجاهمین پنالتی را از چه کسی می‌گیرد؟/ رحمتی در آستانه‌ی یک رکورد تاریخی

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author