سیدجلال:نباید از آمدن و رفتن درفوتبال ناراحت شد

سیدجلال:نباید از آمدن و رفتن درفوتبال ناراحت شد
سیدجلال حسینی در مورد شرایط پرسپولیس در نقل و انتقالات در هیات فوتبال پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

سیدجلال:نباید از آمدن و رفتن درفوتبال ناراحت شد

سیدجلال حسینی در مورد شرایط پرسپولیس در نقل و انتقالات در هیات فوتبال پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
سیدجلال:نباید از آمدن و رفتن درفوتبال ناراحت شد

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author