سکه‌های کشتی‌گیران از فردا توزیع می‌شود

سکه‌های کشتی‌گیران از فردا توزیع می‌شود
سایت صندوق حمایت از قهرمانان نوشت: توزیع سکه های قهرمانان رشته کشتی از فردا (دوشنبه) آغاز و تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

سکه‌های کشتی‌گیران از فردا توزیع می‌شود

سایت صندوق حمایت از قهرمانان نوشت: توزیع سکه های قهرمانان رشته کشتی از فردا (دوشنبه) آغاز و تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
سکه‌های کشتی‌گیران از فردا توزیع می‌شود

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author