سپ مایر: امیدوارم نویر رکوردم را بشکند

سپ مایر: امیدوارم نویر رکوردم را بشکند
اسطوره دروازه‌بانی آلمان برای مانوئل نویر آرزوی موفقیت کرد.

سپ مایر: امیدوارم نویر رکوردم را بشکند

اسطوره دروازه‌بانی آلمان برای مانوئل نویر آرزوی موفقیت کرد.
سپ مایر: امیدوارم نویر رکوردم را بشکند

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author