سپاهان آقای گل لیگ 2 را جذب کرد

سپاهان آقای گل لیگ 2 را جذب کرد
برترین گلزن لیگ دسته دوم فوتبال کشور در فصل 94-93 با عقد قراردادی رسما به تیم سپاهان پیوست.

سپاهان آقای گل لیگ 2 را جذب کرد

برترین گلزن لیگ دسته دوم فوتبال کشور در فصل 94-93 با عقد قراردادی رسما به تیم سپاهان پیوست.
سپاهان آقای گل لیگ 2 را جذب کرد

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author