سونامی تکواندو و دو آرزویی که برای سال 95 دارد

عاشورزاده می گوید بار روانی می تواند تاثیر منفی روی ورزشکار داشته باشد.

مرکز فیلم

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , ,

About the author