سودمندی چغندر قند برای افراد دیابتی

به گفته محققان در حالی که چغندر قند مملو از قند طبیعی است اما برای افراد دیابتی مفید است.
۰۹:۲۲ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۹ اسفند


شهر خبر

عرفان دینی

label, , , , , , , , ,

About the author