سوالات بی‌پایان نماینده مجلس از سلطانی‌فر

سوالات بی‌پایان نماینده مجلس از سلطانی‌فر
نماینده مخالف سلطانی‌فر گفت: شما برنامه‌ای برای گسترش ورزش در مناطق محروم ندارید.

سوالات بی‌پایان نماینده مجلس از سلطانی‌فر

نماینده مخالف سلطانی‌فر گفت: شما برنامه‌ای برای گسترش ورزش در مناطق محروم ندارید.
سوالات بی‌پایان نماینده مجلس از سلطانی‌فر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author