سهمیه زیر 23 سال هستم و می‌خواهم پیشرفت کنم/ فرجی: راه آهن درگیر مذاکره با تیم اتریشی است

سهمیه زیر 23 سال هستم و می‌خواهم پیشرفت کنم/ فرجی: راه آهن درگیر مذاکره با تیم اتریشی است
مدافع جوان فصل گذشته راه آهن امیدوار است در فصل جدید به عنوان لژیونر فوتبالش را در خارج از ایران دنبال کند.

سهمیه زیر 23 سال هستم و می‌خواهم پیشرفت کنم/ فرجی: راه آهن درگیر مذاکره با تیم اتریشی است

مدافع جوان فصل گذشته راه آهن امیدوار است در فصل جدید به عنوان لژیونر فوتبالش را در خارج از ایران دنبال کند.
سهمیه زیر 23 سال هستم و می‌خواهم پیشرفت کنم/ فرجی: راه آهن درگیر مذاکره با تیم اتریشی است

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author