سن بالای مهدی شیری و حرف‌های گزارشگر شیرازی که بوی جنجال می‌دهد

سن بالای مهدی شیری و حرف‌های گزارشگر شیرازی که بوی جنجال می‌دهد
یکی از سوژه‌های بازی پرسپولیس و قشقایی، مهدی شیری بازیکن تیم قشقایی بود.

سن بالای مهدی شیری و حرف‌های گزارشگر شیرازی که بوی جنجال می‌دهد

یکی از سوژه‌های بازی پرسپولیس و قشقایی، مهدی شیری بازیکن تیم قشقایی بود.
سن بالای مهدی شیری و حرف‌های گزارشگر شیرازی که بوی جنجال می‌دهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author