سلفی پسرانی که کروش می گوید اگر ایران بمانند ،استعدادشان فنا می شوند

کارلوس کروش در پایان بازی ایران و هند در کنار جوانان تیمش ایستاد و با آنها سلفی گرفت. نسل نویی که در یک سال گذشته با او به پیراهن تیم ملی رسیدند.

خبرگذاری اصفحان

افق

label, , , , , , , , ,

About the author