سلفی نکو، ژاوی و مرتضی بعد از دربی ایرانی ها در قطر

نکونام و ژاوی از دوستان نزدیک هم به حساب می آیند.

اتومبیل

ترانه

label, , , , , , , , ,

About the author